ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แจ้งเลื่อนการประกาศ