วันศุกร์ ที่ 8 …

08/02/2019 admin 0

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนางสาววงเดือน สุดเสน่ห์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายอุทัย สอนจิ๋ว นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวยินดี และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบขาเทียมพระราชทานให้แก่คนพิการ และประธานฯ มอบไก่ สำหรับผู้แทนคนพิการที่ต้องการเลี้ยงไก่ 1 ราย และมอบบัตเตเรี่ยน สำหรับผู้แทนคนพิการที่ต้องการฝึกอาชีพตัดผม 1 ราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จิตอาสา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน

วันที่ 3 …

03/02/2019 admin 0

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนางสาววงเดือน สุดเสน่ห์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายอุทัย สอนจิ๋ว นักพัฒนาสังคม นางสาวสมปอง คำเพ็ชร นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุดารัตน์ ไชยปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมพิธีเปิดการทำขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และการรับมอบบริจาคเงินให้มูลนิธิขาเทียมฯ ของผู้มีจิตศรัทธา ณ โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน และพิธีเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลลับแล โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายแพทย์กิตติพงศ์ อุบลสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลับแล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลชุมชนและกล่าวคำขอบคุณ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จิตอาสา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน ทางโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลลับแล เปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 3 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 6 วัน มีคนพิการที่ลงทะเบียนประสงค์ต้องการทำขาเทียม ในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง 105 ราย