📣📣ปฏิทินการจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด …

📣📣ปฏิทินการจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดังนี้
🚩🚩 1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดึงข้อมูล วันที่ 22 พ.ย. 60 (คีย์สมบูรณ์ภายใน 23.59 น.)
💵💵2. โอนเงินเข้าบัญชีรูปแบบพร้อมเพย์ วันที่ 7 ธ.ค. 60
💰💰 3. โอนเงินเข้าบัญชีรูปแบบปกติโอนเข้าบัญชี วันที่ 8 ธ.ค. 60

👏👏👏👏😀