ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ …

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ตรวจแล้วไม่ถูกรางวัล เพื่อมอบให้กับกลุ่มอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำหน่าย สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว แต่ยังสามารถบริจาคได้ไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาที่บริจาคนะค่ะ เพราะยังต้องการเป็นจำนวนมาก โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 (หรือส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่นี้ได้เลยนะค่ะ) หรือจะส่งให้กับประธานกลุ่มอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลวังกะพี้ นางสาวอัจฉรา ทองสาย 312 ม.4 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000