หน้าแรก

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • fbfpi_e844e186f7e320c2bb0a4a14becec958

   วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 …

   By admin
   วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบแขนขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่คนพิการ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยกรมการแพทย์และสถาบันสิริธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ประกอบด้วย ขาเทียม 108 ราย , แขนเทียม 8 ราย , ซ่อมฯ 7 ราย , วิลแชร์ 6 ราย , รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ 2 คัน และอุปกรณ์ช่วยการเดิน 27 ราย รวมทั้งสิ้น 158 ราย และระหว่างวันที่ 16 Read More »
  • fbfpi_90046aafc5ea6dd53dce905cba47ac05

   ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ …

   By admin
   ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าเอนกประสงค์ ใบละ 29 บาท และ 50 บาท ซึ่งวางจำหน่ายที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ หากท่านใดสนใจที่จะอุดหนุน เพื่อเป็นการสนับสนุนรายได้ของคนพิการหรือสนใจติดต่อสั่งซื้อกับพี่ปราณี ทองสุก เบอร์โทร 088 - 6443427 Read More »
  • fbfpi_f277389fe27ee99cefc992f85fda859d

   ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ …

   By admin
   ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม) ในอัตราขวดละ 15 บาท ซึ่งวางจำหน่ายที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ หากท่านใดสนใจที่จะอุดหนุน เพื่อเป็นการสนับสนุนรายได้ของกลุ่มอาชีพฯ หรือสนใจติดต่อสั่งซื้อเบอร์โทร 055 - 457359 และขอขอบคุณท่านนายก อบต.นาขุม ที่ช่วยสนับสนุนฯ Read More »
  • fbfpi_ee368e6e0731b5eefdd325479d9e4f0b

   สนง

   By admin
   สนง.พมจ.อต. มอบหมายนางสาวกนิษฐา แซ่ว่าง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของ นางเรียง ด่วนเดิน อายุ 63 ปี บ้านประสบเหตุไฟไหม้ เมื่อวัยที่ 4 พ.ค. 2559 โดยนำเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมด้วยเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น Read More »
  • fbfpi_01c1f7e266c8f8690a56820fb47dab80

   วันที่ 27 เมษายน 2559 …

   By admin
   วันที่ 27 เมษายน 2559 สนง.พมจ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2559 โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 20 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้ (1) ยื่นกู้ยืมเงิน รายละ 20,000 บาท จำนวน 15 ราย คือ คนพิการ 10 รายและผู้ดูแลคนพิการ 5 ราย (2) ยื่นกู้ยืมเงิน รายละ 40,000 บาท จำนวน 5 ราย คือคนพิการ 3 รายและผู้ดูแลคนพิการ 2 ราย มติที่ประชุม อนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้ง 20 ราย Read More »
 • แนะนำจังหวัดอุตรดิตถ์

 • สถิติข้อมูลคนพิการ