jquery sliders
Untitled
  • ตารางกิจกรรม พมจ.
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • โครงสร้างอัตรากำลัง
  • ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม
  • ทำเนียบเครือข่าย พม.
  • ส่วนราชการในจังหวัด
  • เข้าสู่ระบบ
สถาณะการเข้าชม
Today
11
Yesterday
54
This Month
1,140
Last Month
1,321
This Year
5,473
Last Year
2,214
ข้อมููลตั้งแต่ 1 ตุุลาคม 2556
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอบรม

ข่าวรับสมัครงาน

  กิจกรรม : ประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
  รายละเอียดโครงการ : วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและคว...
  Update : 07 กรกฎาคม 2557  
  อ่านรายละเอียด
  กิจกรรม : กิจกรรมอบรม อพม.สัญจร อ.
  รายละเอียดโครงการ : วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและ...
  Update : 30 มิถุนายน 2557  
  อ่านรายละเอียด
  กิจกรรม : กิจกรรมอบรม อพม.สัญจร อ.บ้านโคก,อ.ฟากท่า
  รายละเอียดโครงการ : วันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 สำนักงานพัฒนาสังคม...
  Update : 23 มิถุนายน 2557  
  อ่านรายละเอียด
  กิจกรรม : การประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด ประจำปี 2557
  รายละเอียดโครงการ : 13 มิถุนายน 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่...
  Update : 13 มิถุนายน 2557  
  อ่านรายละเอียด
  กิจกรรม : การประชุมในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ระดับอำเภอ 9 อำเภอ
  รายละเอียดโครงการ : 12 มิถุนายน 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความ...
  Update : 12 มิถุนายน 2557  
  อ่านรายละเอียด

แสดงรายการทั้งหมด 50 รายการ : จำนวน 10 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] ต่อไป>>

           
     
           
     
           
   

Copyright © 2013 : Uttaradit.m-society.go.th Create by [Intensity]