มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

พม.ใส่ใจ นำคนไทยสู่อาเซียน : ASEAN Socio-Cultural Community อ่านต่อ »

ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

อ่านต่อ »

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

อ่านต่อ »

เปิดศูนย์ประสาน สมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และงานสุขสันต์ปีใหม่ 2558

อ่านต่อ »

 

หน้าแรก

 • ข่าวกิจกรรม / โครงการ / ผลการดำเนินงาน

  • image002

   พระราชบัญญัติปรับโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2558

   ันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. สนง.พมจ.อต. จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2558 เพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 โดยมีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม
  • DSC_0182

   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน กสจ

   วันที่ 20  มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นางอุษณีย์ คำสุข พมจ.อต. เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน กสจ. โดยพิจารณาเป็นโครงการเชิงพื้นที่ 1 โครงการ เชิงประเด็น 17 โครงการ รวมเป็น  18 โครงการ งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 1,237,006 บาท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กสจ. ชุดใหญ่พิจารณาต่อไป
  • S__39641093

   เปิดศูนย์ประสาน สมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์และงานสุขสันต์ปีใหม่ 2558

   วันที่18มีนาคม2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานเปิดศูนย์ประสาน สมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และงานสุขสันต์ปีใหม่ 2558 ณ บ้านแดนทอง ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จัดโดย สมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีคนพิการในพื้นที่อำเภอและใกล้เคียงรวมถึงแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่อำเภอท่าปลาและหน่วยงานราชการมาร่วมงาน โดยมีผู้แทน. อดีต ส.ส.ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ เป็นประธานเปิดงาน
  • DSC_0162

   ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

   วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 พมจ.อต.มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558″ ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานอเนกประสงค์ริมน่าน ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผวจ.อต.เป็นประธานในพิธีเปิด  ผู้เข้าร่วมพิธีได้แก่หน่วยงานราชการในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น